Rondetafelgesprek met cliënten en studenten

Waarom is seksualiteit voor cliënten en studenten een belangrijk onderwerp? En welke rol kan de cliëntenraad hierbij spelen? En hoe zit het met de nieuwe verkering van Bep? Tijdens het rondetafelgesprek komen deze vragen onder andere ter sprake.

Nog een paar maanden: dan zijn Dagmar D’Rose en Maud Waninge officieel verpleegkundige. Met hun afstudeeronderzoek willen ze de persoonsgerichte zorg rondom intimiteit en seksualiteit verbeteren. Dat onderwerp kwam niet helemaal uit de lucht vallen. Allebei merkten ze tijdens hun stages dat het onderwerp eigenlijk nauwelijks ter sprake kwam. “Als het erover ging, dan ging het vooral over protocollen en veiligheid, of seksualiteit in relatie tot iemands gezondheid. En eigenlijk altijd pas als er ergens een probleem was”, zegt Dagmar. “Het ging nooit over wat je moet doen als cliënten iets over hun behoeften tegen je zeggen.”

Het ging nooit over wat je moet doen als cliënten iets over hun behoeften tegen je zeggen.

Het tweetal sprak voor hun afstudeeronderzoek met experts over het onderwerp. “Daaruit kwam naar voren dat mensen eigenlijk helemaal niet weten hoe ze het over dit onderwerp moeten hebben. Hoe begin je erover bij een cliënt? Of hoe laat je hen weten dat het oké is om over seksualiteit en intimiteit te praten?”, zegt Maud. “Mensen doen veel aannames, bijvoorbeeld: die zijn oud, die hebben die behoeften helemaal niet. Of: die zijn getrouwd, die regelen het samen wel.” 

De studenten hebben een paar tips voor de zaal. Maud: “We hoorden in de focusgroep ook: stel gewoon vragen over dit onderwerp. Maak er niet zo’n ding van. Anderen leek het fijn om een informatiefolder voor cliënten te hebben. Dan heb je als zorgverlener een aanknopingspunt voor een gesprek over seksualiteit.” 

Maud Waninge (links) & Dagmar D'Rose (rechts) • Foto: Live Magazines

‘M’n meissie’ 
In de cliëntenraad van Beweging 3.0 komt het onderwerp seksualiteit en intimiteit ook regelmatig voorbij. Bijvoorbeeld op de mantelzorgavonden die ze organiseren, zo vertelt Gerdi Dorpmans. “Laatst nam een mantelzorger me even apart. ‘Mijn vrouw woont nu hier in het verpleeghuis, maar in hoeverre is er in de zorg ruimte voor seksualiteit voor echtparen? Ze is wel m’n meissie.’” 

Gerdi hoopt het onderwerp met de cliëntenraad te blijven agenderen en zo te blijven bijdragen aan vernieuwing. Samen met het management en de mantelzorger, zo benadrukt ze. “We hebben iedereen nodig om hierover te praten, want we merken dat het voor oudere generaties een moeilijk onderwerp blijft.”
 

Gerdi Dorpmans • Foto: Live Magazines

Een prille liefde
Voor Bep Breedijk en Peter de Blok is dat in elk geval niet zo. De twee wonen allebei met veel plezier in het Bartholomeus Gasthuis. “Ik heb zelfs een vriendin gevonden hier in het huis”, vertelt Bep met twinkelende oogjes. “We hebben een relatie met elkaar en daar wordt hier heel goed op gereageerd. We hebben zelfs een tweepersoonsbed op onze kamers. Maar echt over seksualiteit praten, dat moet nog een beetje beginnen.” 

Peter: “Door corona vind ik dit een wat moeilijker onderwerp geworden. De eenzaamheid hier is wel wat toegenomen en ik vind dat we daar nog weinig over praten.” Bij hem speelt het onderwerp niet echt, zegt Peter. “Ik val op mannen en er wonen maar weinig mannen in dit verpleeghuis. Maar wat ik wel fijn vind is dat ze hier wel open zijn. Ik hoef mezelf niet te verstoppen en dat zijn we van huis uit wel gewend.” 

Uit de zaal krijgt Gerdi de vraag of ze tips voor de aanwezige professionals om de cliëntenraad te betrekken. “De zorg an sich is risicomijdend”, reageert Gerdi. “Daarom is het zo belangrijk dat we samen optrekken. Betrek ons er dus altijd bij. Je hebt ons en bijvoorbeeld ook mantelzorgers nodig voor dat nieuwe denken. Want wij kunnen vertellen waar mensen rondom dit onderwerp mee zitten.” 
 

Intimiteit in ouderenzorg Intimiteit in ouderenzorg